28 REGATY O PUCHAR KOMANDORA BKŻ

29/07/2022 | Kategoria: Regaty

28 REGATY O PUCHAR KOMANDORA BKŻ

W ramach pucharu KPOZŻ jachtów kabinowych, klasy Omega i Finn

 1. Termin regat
  • Regaty odbędą się w dniach 13.08.2022 r. na akwenie Zalewu Koronowskiego na przystani Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Koronowie Pieczyska ul. Warszawskich 65.
 2. Przepisy
  • Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020
  • Zawiadomieniem o regatach i instrukcji żeglugi
 3. Uczestnictwo
  • Regaty rozegrane zostaną w klasach T-1, T-2, T-3, Omega, Finn 
   (pod warunkiem zgłoszenia 3 jachtów z dwóch klubów)
   .
  • W regatach mogą startować zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jachtu oraz ubezpieczenie
 4. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu
  • Wstępne zgłoszenia można przesłać na adres organizatora regat t.j. Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego wlodekpal51@wp.pl. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelach Polonez i Żagiel.
  • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 13.08 (sobota) w godz 09:00 – 09:30.
 5. System punktacji i ocena wyników
  • Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów.
  • Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów.
  • W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  • Wyścig zostanie uznany za ważny, jeżeli w klasie będą startowały minimum 3 jachty.
 6. Instrukcja żeglugi
  • Zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej w sobotę do godz. 08:00.
 7. Wpisowe do regat
  • Opłata startowa w regatach wynosi 30 zł od osoby.
 8. Przewidujemy dyplomy i puchar dla pierwszych 3 zawodników, upominki oraz tradycyjną grochówkę dla wszystkich uczestników.
 9. Trzeźwość załogi
  •  Należy bezwzględnie przestrzegać zasady trzeźwości załogi podczas trwania wyścigów. Załoga nie przestrzegająca tego przepisu może być ukarana dyskwalifikacją przez K. S.

Szczegółowy program regat

13.08.2022 r. (sobota)  
godz. 09:00-09:30 – przyjmowanie zgłoszeń
godz. 10:00 – otwarcie Regat, odprawa sterników
godz. 11:00 – start do pierwszego wyścigu
godz. 18:00 – zakończenie Regat

Kontakt

Włodzimierz Palmowski – Komandor – 509 093 911, wlodekpal51@wp.pl

Za Zarząd

Włodzimierz Palmowski
Komandor