Nowy Zarząd Klubu

03/03/2016 | Kategoria: Klub

Po wyborach nowych władz Klubu przeprowadzonych 19.12.2015 odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu podczas którego nastąpiło jego ukonstytuowanie. Skład Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego prezentuje się następująco:

Zarząd

Włodzimierz Palmowski Komandor
Józef Sarnecki Vice Komandor
Hanuta Matusiak Skarbnik
Filip Wardziński Sekretarz
Dorota Leśniewska Członek Zarządu
Bogdan Machowski Członek Zarządu
Dariusz Palmowski Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Mirosław Dąbrowski
Ryszard Kowalski
Maciej Szymczak

 

Sąd koleżeński

Bernadeta Gralak
Anna Nowak
Wojciech Wardziński