Zawiadomienie o regatach

10/06/2018 | Kategoria: Regaty

XXV Regaty o Puchar Komandora B.K.Ż. oraz Błękitna Wstęga Zalewu Koronowskiego

 1. Termin regat
  • Regaty odbędą się w dniach 30 czerwca – 01 lipca 2018 r. na akwenie Zalewu Koronowskiego na przystani Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
 2. Przepisy
  • Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020
  • Zawiadomieniem o regatach i instrukcji żeglugi
 3. Uczestnictwo
  • Regaty rozegrane zostaną w klasach T-1, T-2, T-3, Omega, Wolnej 
   (pod warunkiem zgłoszenia 3 jachtów z dwóch klubów).
  • W regatach mogą startować zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jachtu.
  • Minimalny wiek uczestnika regat — 7 lat.
 4. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu
  • Wstępne zgłoszenia z możliwością rezerwacji noclegów należy przesłać na adres organizatora regat t.j. Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego na 7 dni przed terminem Regat.
  • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w godz. 19:00 – 20:00 w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig i w dniu regat w godz. 08:00 – 09:30.
 5. System punktacji i ocena wyników
  • Podział na klasy oraz punktacja prowadzona będzie wg wytycznych zawartych w Instrukcji Żeglugi.
  • Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów oraz jednego długodystansowego o Błękitną Wstęgę Zalewu Koronowskiego.
  • Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów.
  • W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  • Wyścig zostanie uznany za ważny, jeżeli w klasie będą startowały minimum 3 jachty.
 6. Instrukcja żeglugi
  • Zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej w sobotę do godz. 08:00.
 7. Wpisowe do regat
  • Opłata startowa w regatach wynosi 25 zł od od zgłoszonej osoby.
 8. Nagrody
  • Dla zwycięzców w poszczególnych klasach:
   I miejsce – puchar, dyplom,
   II miejsce – puchar, dyplom,
   III miejsce – puchar, dyplom
 9. Trzeźwość załogi
  •  Należy bezwzględnie przestrzegać zasady trzeźwości załogi podczas trwania wyścigów. Załoga nie przestrzegająca tego przepisu może być ukarana dyskwalifikacją przez K. S.
 10. Inne
  •  Organizator regat zapewnia jeden posiłek regeneracyjny (grochówka) dla każdego uczestnika regat.

 

Szczegółowy program regat

29.06.2018 r. (piątek)         
godz. 19:00-20:00   – przyjmowanie zgłoszeń
30.06.2018 r. (sobota)    
godz. 08:00-09:30   – przyjmowanie zgłoszeń
godz. 10:00   – rozpoczęcie Regat
godz. 11:00   – start do pierwszego wyścigu
godz. 15:00   – przerwa na posiłek
godz. 16:00   – start do kolejnych wyścigów
godz. 19:00   – biesiada żeglarska
01.07.2018 r. (niedziela)    
godz. 10:00  

– start do wyścigu o Błękitną Wstęgę Zalewu 
   Koronowskiego

godz. 15:00   – zakończenie Regat

 

Kontakt

Włodzimierz Palmowski – Komandor – 509 093 911, wlodekpal51@wp.pl

Jerzy Kania – Bosman – 602 893 687

 

 

Za Zarząd

Włodzimierz Palmowski
Komandor