Zawiadomienie o Regatach Pamięci

07/09/2016 | Kategoria: Regaty

Honorowy patronat – Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński

 1. Organizator, gospodarz.
  Organizatorem regat są następujące kluby żeglarskie:
  • KŻ „WIND” w Koronowie – gospodarz regat
  • BKŻ w Osielsku
  • Oddział PTTK „PASAT” w Bydgoszczy
 2. Data i miejsce regat: 17.IX.2016 r. Zalew Koronowski, Przystań KŻ „WIND”
 3. Program regat:
  • uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 10:00 na terenie przystani KŻ „WIND” w Koronowie ul. Jachtowa 1
  • rejestracja załóg odbędzie się w piątek 16.IX.2016 r w godzinach 18:00 – 19:00 oraz w sobotę 17.IX.2016 r. w godzinach 8:30 – 9:30
  • odprawa sterników planowana jest na godz. 10:30
  • planowany start do pierwszego wyścigu  – godz. 11:00

  Ostateczne godziny i trasę określi sędzia główny w komunikatach.

  • przewiduje się odbycie co najmniej 3 wyścigów
  • podsumowanie regat nastąpi w sobotę 17.IX.2016 r. około godz. 18:00 na terenie przystani KŻ”WIND”
 4. Przepisy:
  1. regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
  2. w przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w zawiadomieniu o regatach a przepisami w instrukcji żeglugi przepisy ujęte w instrukcji będą obowiązujące
  3. w przypadku protestu decyzje zespołu sędziowskiego będą ostateczne.
 5. Klasy jachtów:
  • Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Venus, Omega i Otwartopokładowa.
  • Do stworzenia klasy konieczne jest zgłoszenie 3 jachtów tej samej klasy.
  • Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu co najmniej 2 wyścigów.
  • Organizatorzy przewidują możliwość wyodrębnienia innych klas jachtów.
 6. Wpisowe do regat wynosi 30,00 zł od jachtu.
 7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla uczestników regat po zgłoszeniu się do regat.
 8. Organizator – gospodarz zapewnia nieodpłatnie: parking dla samochodów, zaplecze sanitarne, postój w porcie, nieodpłatne wodowanie jachtów biorących udział w regatach.
 9. Wyżywienie: nieodpłatny posiłek dla uczestników regat zarezerwowany przy zgłoszeniu się do regat. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów – kol. Jerzy Kania – bosman BKŻ, tel. 602 893 687.
 10. Załoga:
  1. ilość członków załogi włączając sternika wynosi minimum 2 osoby, dla klasy Omega – 3 osoby, Otwartopokładowa – w/g przepisów danej klasy łodzi
  2. gdy zgłoszony członek załogi nie może kontynuować regat, zespół sędziowski może udzielić zgodę na jego zmianę lub wycofanie jachtu z regat.
 11. Trasa: obowiązywać będzie trasa wyznaczona przez Komisję Sędziowską Regat w obszarze Romanowo – Pieczyska – Tylna Góra.
 12. Nagrody i wyróżnienia:
  za zajęcie miejsc od I do III zostaną przyznane dyplomy oraz puchary, wszyscy uczestnicy regat otrzymają dyplomy.
 13. Program imprezy przewiduje: występy artystyczne zespołów muzycznych oraz biesiadę żeglarską.
 14. Prawa do wizerunku:
  Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia regat i ogłoszenia wyników.
 15. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności  wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 16. Informacje i kontakt:
  Klub Żeglarski „WIND”, ul. Jachtowa 1, 86-010 Koronowo; tel: 52 3822 848. Osoby do kontaktu:
  • Tomasz Pantkowski, tel. 793 636 269
  • Wiesław Gancarek, tel. 602 616 906.

 

BKŻ
w Osielsku
Oddział PTTK „PASAT”
w Bydgoszczy
Klub Żeglarski „WIND”
w Koronowie