Zawiadomienie o Regatach Pamięci

12/08/2017 | Kategoria: Regaty

Bydgoski Klub Żeglarski w Osielsku wraz z Oddziałem PTTK Pasat w Bydgoszczy i Klubem Żeglarskim Wind w Koronowie

zapraszają na

XVIII REGATY PAMIĘCI

 1. Termin regat
  • Regaty odbędą się w dniu 9 września 2017 r. na akwenie Zalewu Koronowskiego i przystani Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego .
 2. Przepisy
  • Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020
  • Zawiadomieniem o regatach i instrukcji żeglugi
 3. Uczestnictwo
  • regaty rozegrane zostaną w klasach T-1 T-2 T-3 Omega, Wolnej (pod warunkiem zgłoszenia 3 jachtów z dwóch klubów)
  • w regatach mogą startować zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jachtu
  • minimalny wiek uczestnika regat — 7 lat
 4. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu
  • wstępne zgłoszenia z możliwością rezerwacji noclegów należy przesłać na adres organizatora regat t.j. Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego na 7 dni przed terminem Regat,
  • zgłoszenia imienne przyjmowane będą w godz. 1900 – 2000 w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig i w dniu regat w godz. 0800 – 0930,
 5. System punktacji i ocena wyników
  • podział na klasy oraz punktacja prowadzona będzie wg wytycznych zawartych w Instrukcji Żeglugi
  • przewiduje się rozegranie 5 wyścigów,
  • regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
  • w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu,
  • wyścig zostanie uznany za ważny, jeżeli w klasie będą startowały minimum 3 jachty.
 6. Instrukcja żeglugi
  • zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej w sobotę do godz. 8.00.
 7. Wpisowe do regat
  • opłata startowa w regatach wynosi 50 zł od jachtu (w klasach jednoosobowych 30 zł)
 8. Przewidujemy dyplom dla każdego uczestnika regat oraz puchary za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach
 9. Trzeźwość załogi
  • Należy bezwzględnie przestrzegać zasady trzeźwości załogi podczas trwania wyścigów. Załoga nie przestrzegająca tego przepisu może być ukarana dyskwalifikacją przez K. S.
 10. Szczegółowy program regat
08.09.2017 r. (piątek)         
godz. 19:00-20:00   – przyjmowanie zgłoszeń
09.09.2017 r. (sobota)    
godz. 08:00-09:30   – przyjmowanie zgłoszeń
godz. 10:00   – rozpoczęcie Regat
godz. 11:00   – start do wyścigów 
godz. 17:00   – zakończenie Regat, biesiada żeglarska

 

Kontakt

Włodzimierz Palmowski – Komandor 509093911, wlodek@avena.com.pl

Jerzy Kania – Bosman – 602893687

 

Za Zarząd

Włodzimierz Palmowski
Komandor BKŻ